“อนุทิน” วัคซีนโควิดของซิโนแวกเข้าไทย ก.พ.นี้

สธ. 8 ธ.ค.-รมว.สธ.เผยวัคซีนโควิด-19 ของซิโนแวก เข้าไทย 2 แสนโดส ตามกรอบ ก.พ.นี้ เตรียมกระจายฉีดให้เป็นวัคซีนเข็มแรก กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดก่อน เพื่อควบคุมโรค ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และ ประชาชนโรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 60 ปี