อนามัยโลก รับรองวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

13 มี.ค.-องค์การนามัยโลก รับรองให้ใช้วัคซีนต้านโควิดของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เป็นการฉุกเฉินได้แล้ว