องค์การอนามัยโลกอนุมัติวัคซีนโควิดของแอสตราเซเนกา

เจนีวา 16 ก.พ. – องค์การอนามัยโลกประกาศให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแอสตราเซเนกา/มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ของอังกฤษ อยู่ในบัญชีที่สามารถใช้ได้เป็นกรณีฉุกเฉิน