“หมอยง” ไขข้อสงสัยประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19

14 ม.ค.- “หมอยง” ไขข้อสงสัยประสิทธิภาพวัคซีนโควิด-19 พิจารณาจากตัวเลขไม่ได้ ต้องดูอย่างอื่นประกอบ พร้อมยกตัวอย่างการทดสอบวัคซีนในอดีต เมื่อนำไปทดสอบในกลุ่มตัวอย่างที่เสี่ยงสูง ประสิทธิภาพการป้องกันก็จะต่ำตามไปด้วย