“หมอยง” ทำไมฉีดวัคซีนซิโนแวค คนอายุ 18-59 ปี

กรุงเทพฯ 23 ก.พ.-“นพ.ยง” ขอให้ผู้มีอายุเกิน 60 ปีอดใจรอ การฉีดวัคซีนโควิด “ซิโนแวค” ที่ต้องฉีดให้คนอายุ 18-59 ปี เนื่องจากในกลุ่มผู้มีอายุเกิน 60 ยังมีข้อมูลการฉีดวัคซีนน้อย เช่นเดียวกับในกลุ่มผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ยังไม่มีข้อมูลการศึกษา