หมอดังอธิบายประสิทธิภาพวัคซีน

กรุงเทพฯ 13 ม.ค.- หมอดังโพสต์อธิบายเหตุผลทำไมประสิทธิภาพของวัคซีนโควิดจึงมีความแตกต่างกันมาก พร้อมแนะนำไม่ควรตามข่าววัคซีนจาก social media เดี๋ยวมึน