สิงห์บุรีใช้ “ตาข่ายประชาชน”ร่วมคุมสถานการณ์โควิด

จ.สิงห์บุรี 15 ม.ค.-รองเสธ.ทหารลงพื้นที่สิงห์บุรี ตามการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด พบผู้ป่วยใหม่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องสนามชนไก่ ขณะทางจังหวัดใช้ “ตาข่ายประชาชน” ร่วมสังเกตการณ์ ป้องกัน