สิงคโปร์เล็งเพิ่มศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดอีกหลายแห่ง

สิงคโปร์ 19 ม.ค. – สิงคโปร์วางแผนเปิดศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพิ่มอีกกว่า 30 แห่งเพื่อตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนวันละกว่า 70,000 คนทั่วประเทศ