สิงคโปร์เปิดเที่ยวบินที่มีลูกเรือฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

สิงคโปร์ 11 ก.พ. – สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เริ่มให้บริการเที่ยวบินที่มีลูกเรือได้รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 แล้ว เพื่อรื้อฟื้นสถานะศูนย์กลางการเดินทางระหว่างประเทศ