สิงคโปร์กำลังหารือใช้พาสปอร์ตวัคซีนกับประเทศอื่น ๆ

สิงคโปร์ 24 ก.พ. – สิงคโปร์กำลังหารือเกี่ยวกับการจัดทำความตกลงยอมรับใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ร่วมกับประเทศอื่น ๆ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวทั่วโลก