สองหลักของปีนี้ ติดเชื้อ 59 ราย

ทำเนียบ 20 ม.ค.- ตัวเลขสองหลักของปี 64 ศบค. แถลงผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย จ.นครพนม ไข่แตกพบผู้ติดเชื้อ ยอมรับเป็นเรื่องยากทำให้ตัวเลขติดเชื้อเป็นศูนย์