สสจ.ระนอง แจงสถานที่กักตัว ไม่สะดวก

ระนอง 18 ม.ค.-สสจ.ระนอง แจงสถานที่กักตัว ไม่สะดวก ไม่มีน้ำไฟเนื่องจากวันดังกล่าวเกิดไฟฟ้าดับทั้งจังหวัด แต่เร่งแก้ไขจนเสร็จในเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง