สวทช. อว. เปิดจ้างงาน “สร้างงานพัฒนาทักษะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ”

สวทช. อว. เปิดจ้างงาน “สร้างงานพัฒนาทักษะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ” ให้กับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จำนวน 1,974 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นทีมทำงานวิจัยช่วยชาติ เรียนรู้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชน

เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 24 มิถุนายน นี้ ทาง https://www.nstda.or.th/mhesi-covid19/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 71115, 71128, 71139 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ covid.nstda@gmail.com