สยามไบโอไซน์เอนซ์มีศักยภาพสูงผลิตวัคซีนได้

รัฐสภา 21ม.ค.-นายกฯ ส่ง “สาธิต” ตอบกระทู้สดเรื่องการจัดซื้อวัคซีนโควิด ยันสยามไบโอไซน์เอนซ์มีศักยภาพสูง อยากรู้รายละเอียดสัญญาให้ถามสถาบันวัคซีน บางเรื่องเปิดเผยไม่ได้ เป็นความลับทางธุรกิจ