สภาล่างสหรัฐผ่านกฎหมายเยียวยาโควิด 1.9 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐ 11 มี.ค. – สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ผ่านร่างกฎหมายเยียวยาชาวอเมริกันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ก้อนโต 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ฯ พร้อมจ่ายให้ประชาชนโดยตรง คนละ 1,400 ดอลลาร์ฯ หรือประมาณ 43,000 บาท