สธ. รับเคสตลาดบางแคเป็นคลัสเตอร์ใหม่

14 มี.ค.-สธ. ยอมรับการพบผู้ติดเชื้อที่ตลาดบางแคเป็นการพบในคลัสเตอร์ใหม่ แต่ไม่ใช่การระบาดระลอกใหม่ แจงสาเหตุเกิดจากความแออัดหนาแน่นในตลาดและการใส่แมสก์ไม่ถูกต้อง