สจล.เตรียมทดสอบ “สมุนไพรไทยต้านโควิด-19” | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (22 ก.ค.63)

จับตาทางรอด! สมุนไพรไทยต้านโควิด-19
รู้จักรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19