สงขลาพบคนไทยกลับจากมาเลเซีย ติดโควิดเพิ่ม 2 คน

สงขลา 18 ม.ค. – จ.สงขลา เพิ่มความเข้มงวดตรวจตราการเดินทางเข้า-ออกชายแดน หลังพบคนไทยเดินทางกลับจากมาเลเซีย ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 คน ทำให้ยอดสะสมผู้ป่วยโควิด-19 ของ จ.สงขลา รวมเป็น 7 คน