ศูนย์บริการโลหิตฯ แจงไม่มีบุคลากรติดโควิด

กรุงเทพฯ 13 ม.ค.- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชี้แจงไม่มีบุคลากรติดโควิด-19 บริจาคโลหิตได้ปกติ จากข่าวบุคลากรสภากาชาดไทย ติดเชื้อโควิด-19 ที่เป็นกระแสในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้เกิดความวิตกกังวลของหมู่ประชาชน ในการเดินทางมาบริจาคโลหิต หรือมารับบริการที่ศูนย์ฯ