ศบค.ย้ำถึงผ่อนคลายก็ต้องระวังโควิดแพร่อีก

ทำเนียบรัฐบาล 8 มี.ค.-ศบค.ย้ำทุกสถานศึกษาคุมเข้มการสอบทุกระดับ ป้องกันโควิดระบาด ย้ำแม้ผ่อนคลายแล้ว ประชาชนต้องระวังแพร่ระบาดใหม่