ศบค.มีมาตรการผ่อนคลายจัดการแข่งขันกีฬา

กรุงเทพฯ 29 ม.ค. – โฆษก ศบค. เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนคลายการจัดการแข่งขันกีฬา ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศจะต้องกักตัว 14 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 และยังไม่อนุญาตให้มีผู้ชม