วัคซีนโควิดฉีดแล้วทั่วโลก 46 ล้านคน

สธ. 2 ก.พ.-คณบดีศิริราช แจงผลการรับวัคซีนโควิดในต่างประเทศ พบมีการฉีดไปแล้ว 100 ล้านโดส ในประชากร 46 ล้านคน ย้ำเทคโนโลยีของวัคซีนไม่แตกต่าง ช่วยลดอัตราป่วยและความรุนแรง ผลของการฉีดส่วนใหญ่เวียนศีรษะ มีไข้ ปวดบวม แค่ 1-2 วันหาย ส่วนอัตราตายน้อยมาก