วัคซีนเชื้อตายอาจป้องกันการติดเชื้อได้ดีกว่า

กรุงเทพฯ 2 มี.ค.-นพ.ยง ชี้วัคซีนซิโนแวค วัคซีนเชื้อตายทำมาจากไวรัสทั้งตัว อาจปกป้องการติดเชื้อโควิด-19 ได้ดีกว่า โดยเฉพาะการข้ามสายพันธุ์ของไวรัส