วัคซีนลอตแรกให้ 5 จังหวัดควบคุมสูงสุดเข้มงวดก่อน

สธ.7ม.ค.– อธิบดี คร.แจงการฉีดวัคซีนของซิโนแวกซ์จากจีน 2 แสนโดสแรก ให้ 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดก่อน สมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี ตราด จันทบุรี โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์ คนหน้าด่านทำงานควบคุมโรค อสม. เริ่ม ก.พ.นี้ จากนั้นทยอยฉีดไปจนถึง มี.ค.-เม.ย. คนป่วยโรคเรื้อรัง กลุ่มเสี่ยง พ.ค. ได้รับ 26 ล้านโดส ถึงฉีดคนทั่วไป เพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร้อยละ 70