วัคซีนที่ไทยนำเข้าปลอดภัยสูง

รัฐสภา 18 ม.ค. -รมช.สธ.การันตี 2 วัคซีนโควิดที่ไทยนำเข้ามีความปลอดภัยสูง ป้องกันติดเชื้อรุนแรงได้ ผลข้างเคียงน้อย