ล็อกดาวน์ 2 ชุมชนในแม่สอด หลังติดเชื้อรวม 5 คน

ตาก 17 ต.ค.- สาธารณสุขจังหวัดตาก ประกาศล็อกดาวน์ ชุมชนบ้านถุงทอง และชุมชนมัสยิดมะดีนะฮ์ ใน อ.แม่สอด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 5 คน