รัสเซียอนุมัติให้ใช้วัคซีนสปุตนิกวีกับคนอายุ 60 ปี

มอสโก 26 ธ.ค. – รัสเซียอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สปุตนิกวี ที่พัฒนาขึ้นเอง กับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป