รัฐบาลญี่ปุ่นปฎิเสธข่าวเริ่มฉีดวัคซีนโควิดเดือน พ.ค.

โตเกียว 20 ม.ค. – หัวหน้าโครงการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของญี่ปุ่น กล่าววันนี้ ปฏิเสธรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่ว่า ญี่ปุ่นจะเริ่มการฉีดวัคซีนโควิดให้กับประชาชนทั่วไปในเอนพฤษภาคมนี้ ในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังรับมือกับปัญหาการระบาดระลอกที่ 3 ของโควิด-19 ที่ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง