ระบบสาธารณสุขเยเมนวิกฤติ

เยเมน 19 ก.ย.-สงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในเยเมนส่งผลให้เศรษฐกิจและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ต้องพังพินาศ ตลอดจนระบบสาธารณสุขที่อยู่ในสภาพย่ำแย่ จนไม่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้