รง.อาหารกระป๋องยืนยันอาหารปลอดภัย แม้คนงานติดโควิด-19

กรุงเทพฯ 6 ม.ค.-โรงงานปลาประป๋อง ตรวจคนงานพบพนักงานติดเชื้อ โควิด-19 บางส่วน ทุกแห่งปฏิบัติตามกฏกระทรวงสาธารณสุข ย้ำไม่สินค้าปลอดภัย TU เดินเครื่องผลิตปกติ ออร์เดอร์ไม่ลด ด้านนอติลุส หยุดกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ