มาเลเซียได้รับวัคซีนโควิดล็อตแรกในวันที่ 21 ก.พ.

กัวลาลัมเปอร์ 16 ก.พ. – นายกรัฐมนตรีมุฮ์ยิดดิน ยัซซิน ของมาเลเซียกล่าววันนี้ว่า มาเลเซียจะได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล็อตแรก ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐและไบออนเทค ของเยอรมนี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์นี้และจะเริ่มการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้หลังจากนั้น 5 วัน