มาเลเซียเสนอฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติในประเทศ

กัวลาลัมเปอร์ 11 ก.พ. – รัฐบาลมาเลเซียเปิดเผยวันนี้ว่า จะขยายโครงการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ชาวต่างชาติทุกคนที่อาศัยอยู่ในมาเลเซีย ซึ่งรวมถึงนักเรียน นักศึกษา ผู้อพยพและผู้เดินทางเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย