มาเลเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสกัดโควิด

กัวลาลัมเปอร์ 12 ม.ค. –  สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ ชาห์ กษัตริย์แห่งมาเลเซียทรงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หลังจากที่ทรงเห็นด้วยกับคำร้องของนายกรัฐมนตรีมูห์ยิดดิน ยัสซิน ของมาเลเซีย