ฟิลิปปินส์เริ่มฉีดวัคซีนแต่ยังขาดความแน่นอน

มะนิลา 1 มี.ค. – ฟิลิปปินส์เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นกลุ่มแรกแล้ว หลังเผชิญกับปัญหาความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนเพื่อควบคุมการระบาดที่รุนแรง