ฟิลิปปินส์อาจขยายล็อกดาวน์หากยอดป่วยโควิดยังพุ่ง

มะนิลา 17 มี.ค. – ฟิลิปปินส์อาจต้องพิจารณาขยายการใช้มาตรการล็อกดาวน์เป็นวงกว้างมากขึ้น หากยังคงพบยอดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 พุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางการประกาศใช้มาตรการเข้มงวดในผู้โดยสารขาเข้าจากต่างประเทศเพื่อควบคุมการระบาด