ฟิลิปปินส์อนุมัติใช้วัคซีนโควิดของไฟเซอร์แล้ว

มะนิลา 14 ม.ค. – สำนักงานอาหารและยา หรือ เอฟดีเอ ของฟิลิปปินส์อนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของไฟเซอร์/ไบออนเทคเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว ซึ่งถือเป็นวัคซีนขนานแรกที่ผ่านการอนุมัติในประเทศ