ฟิลิปปินส์อนุมัติใช้วัคซีนแอสตราเซนเนกาแล้ว

มะนิลา 28 ม.ค. – ฟิลิปปินส์ประกาศอนุมัติใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว เป็นประเทศที่สองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุมัติใช้วัคซีนดังกล่าว