ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์จากแอฟริกาใต้

มะนิลา 2 มี.ค. – กระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ รายงานวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 6 ราย ที่เป็นเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่พบแห่งแรกในแอฟริกาใต้ ทำให้เกิดความกังวัลในหมู่ผู้เชี่ยวชาญว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ใช้อยู่อาจจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้น้อยลง