พัทยาเปิดให้ขอหนังสือรับรองเดินทางข้ามจังหวัด

ชลบุรี 8 ม.ค.- ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยาเดินทางมาทำหนังสือขออนุญาตออกนอกพื้นที่ จ.ชลบุรี เพื่อขอเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางไปทำธุระยังต่างจังหวัดคึกคัก