พอใจฉีดวัคซีนโควิดลอตแรกผลกระทบน้อย

ทำเนียบ 3 มี.ค.-นายกฯ พอใจฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ลอตแรกผลข้างเคียงเล็กน้อย ยืนยันวัคซีนทยอยมาอีกหลายลอต มอบกระทรวงการต่างประเทศหารือพิจารณาวัคซีนพาสปอร์ต