พระไทยติดโควิด-19ในสหรัฐ

กรุงเทพฯ 22 ม.ค.-ปิดวัดไทยในสหรัฐ 300 แห่งชั่วคราว หลังพบพระในวัดติดโควิด-19 รองอธิการบดี มหาจุฬาฯ เผย พระธรรมทูตไทยในต่างประเทศใช้อย่างชีวิตลำบาก งดรับกิจนิมนต์และปฏิบัติศาสนกิจ