พม.เยียวยา 3,000 บาท กลุ่มเปราะบาง | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (19 มิ.ย.63)

เตรียมเยียวยา 3,000 บาท ใครมีสิทธิ์ต้องฟัง
คนดนตรีต้องรอด! จากพิษโควิด-19

ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19