พบติดโควิดสายพันธุ์แอฟริกาเพิ่มอีก 2 คน

สำนักข่าวไทย 16 ก.พ.-หน.ศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก จุฬาฯ เผยพบคนติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์แอฟริกาเพิ่มอีก 2 คน รอแถลงอย่างเป็นทางการ ห่วงปล่อยเชื้อกลายพันธุ์เข้าประเทศ ทำให้ควบคุมเชื้อได้ยาก เพราะมีผลต่อประสิทธิภาพวัคซีนหากยังไม่ได้ฉีด ย้ำรัฐต้องเร่งออกมาตรการควบคุม พร้อมเผยไม่ใช่สายพันธุ์แอฟริกาที่น่าห่วง แต่สายพันธุ์จากอังกฤษที่กลายพันธุ์รอบ 2 ก็น่าห่วงไม่ต่างกัน