ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกตอบโต้สหรัฐเรื่องโควิด

อู่ฮั่น 10 ก.พ. – ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของคณะขององค์การอนามัยโลกที่เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อสืบหาต้นตอของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กล่าวโจมตีโต้กลับสหรัฐในเรื่องโควิด-19