ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งใช้สนามกีฬากลางเป็น “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร”

สมุทรสาคร 26 ธ.ค. – ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร สั่งใช้สนามกีฬากลาง ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร เป็นที่ตั้ง “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” แทนการทำโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด 400-500 ราย พร้อมห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้า-ออกสถานที่