ผู้นำสิงคโปร์ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

สิงคโปร์ 8 ม.ค. – นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดสแรกที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งในสิงคโปร์แล้ว