ป่วยใหม่ 3 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้าอยู่ใน State Quarantine มาจากบราซิล 1 ราย และเยเมน 2 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,500 ราย หายป่วยแล้ว 3,338 ราย รักษาในโรงพยาบาล 103 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย