ป่วยโควิดเพิ่ม 5 ราย มาจากต่างประเทศ

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มีผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ เข้าอยู่ใน State Quarantine ยอดผู้ป่วยสะสม 3,866 ราย รักษาหายเพิ่ม 10 ราย ยอดหายป่วยแล้ว 3,707 ราย เหลือรักษาในโรงพยาบาล 99 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย