ปิดโรงงานสิ่งทอทุกแห่งในเขตอิรวดี 2 สัปดาห์

พะสิม 26 ก.ย.- คณะกรรมการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในเขตอิรวดี ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมียนมาสั่งปิดโรงงานสิ่งทอทุกแห่งในเขตนี้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากคนงาน 4 คนในโรงงาน 2 แห่งตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา