ปานามาเริ่มเปิดน่านฟ้า

ปานามา 13 ต.ค.-สนามบินในปานามา เริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเมื่อวานนี้ หลังต้องระงับไปเกือบ 7 เดือน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19